Zjevení        
Chris King https://youtu.be/9WI0PymUWZg 

Jsem vzkříšen! Vzestoupil jsem!
Jsem přeměněn, dnes vykoupen,
Abych nějakou útěchu přinesl do tohoto utrápeného světa
Prostě sestup z toho kříže, prosím Ježíši, jsi unaven.
Již je čas končit s tou krví, smrtí, vinou a výčitkami.

Jsem fénix z popela. Nový člověk Jitřenky,
Opeřený had se dvěma stezkami, Pán světla i temnoty.

Jsem vzkříšen! Vzestoupil jsem!
Život mi dal další den, žít tady v osudu vypůjčeném,
než bude pozdě, dokončit nedokončené,
osvobozen od minulosti, vržen do budoucnosti nejisté
na misi spásy, abych vrátil, co dlužím.
Pro vší slávu tohoto života, pro všechny jeho bolesti a utrpení,
udělejme z tohoto světa lepší místo, kde můžeme najít svatyni.

Jsem vzkříšen! Vzestoupil jsem!
Byl jsem přitisknut do čelistí smrti, nuže ten starý krutý žralok vyplivl mě,
takže mám šanci spustit další kolo a zjistit, o co jde.
Jsem tady, abych miloval celý svět dokola a pomohl obratu přežití,
Všech bytostí, na naší planetě cupkající,
ryb, ptáčků a lidských bytostí jakož i tebe a mne.

Jsem vzkříšen! Vzestoupil jsem!
Jsme tady abychom obnovili svět, v letmé existenci těch
Visících mezi zrozením a zkázou, utrpením a sváry.
Nejen v sálech slavných a bohatých, v chodbách moci,
ale i těch, lpících k životu v ghettech, uprchlíků válek.
Jediný způsob najít vykoupení je dát naše srdce a duši,
k rozkvětu téhle živé planety, ptáčka naší lásky zlatem zářícím.

Finál

Hodina vzkříšení je teď! Vzestupu čas je teď! Tohle vzkříšení naše jest!
Toto je naše pravé vykoupení! Tohle Spása jest!
Toto je naše dokonalé odhalení! A Zjevení Nás!